وب سایت شخصی مهندس جعفر لک زائی

حبّ فی الله مستلزم بغض فی الله هم هست، چنانچه کسی را دوست بداری که محبوب و مطیع خداست اگر معصیت کند باید او را مغبوض بداری.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط جعفر لک زائی 93/10/21:: 10:49 صبح     |     () نظر

وقتی به یک مگس بالهای پروانه رو بدی نه قشنگ میشه و نه میتونه باهاش پرواز کنه!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط جعفر لک زائی 93/10/21:: 10:37 صبح     |     () نظر
<      1   2   3