وب سایت شخصی مهندس جعفر لک زائی
از باغ می برند تا چراغانیت کنند/تا کاج جشنهای زمستانیت کنند/پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار/با این بهانه که بارانیت کنند/یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند/این بار می برند که زمستانیت کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می روی/شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند/یک نقطه بیش فرق بین رحیم و رجیم نیست/از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند/آب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند.

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط جعفر لک زائی 89/1/21:: 1:0 صبح     |     () نظر