سفارش تبلیغ
صبا

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

کرامت انسانی مقدم بر دین است  .

با تمام احترامی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت لوای مقام معظم رهبری و سیستم اداری ایران قائلم قصد بیان مسئله ای رو من باب یادآوری دارم که به صورت خوره از درون در حال تخریب قشر زحمت کش جامعه است و ...

هوچیگری چیست؟

یعنی دسته ای از افراد یک گروه در یک زمان، مقرضانه دروغی رو بیان می کنند که مبهم و گنگ است در حالی که آن را باور کرده و آن را بر اثر تکرار زیاد به یک اندیشه باورکردنی ملکه ذهنشان می کنند و بصورت مستمر به بیان آن بصورت روزانه می پردازند که البته در این میان، خیلی از افراد کوته فکر، آن را خرد جمعی می نامند که دچار دو اشتباه اثر پروانه ای و هاله ای گردیده اند که ما آن را به جد رد کرده و آن را دور از خرد و اندیشه انسانی می دانیم.

لذا به تک تک آن افراد هوچی گویند و بطور کلی این افراد خیل عظیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند؛ در نتیجه راه اثبات حق در چنین شرایطی سخت است و به صورت خیلی شفاف می توان گفت شرایط بسیار خطرناکی را در جامعه ایجاد می کنند؛ چرا که ما در این حوزه دچار فقر قانونی هستیم.

موضوع اخیر، پدیده ای زشت و مضر برای قشر فرهیخته ایران بوده و به هیچ عنوان کار پسندیده ای نیست.

در این قضیه خیلی از شخصیت های نمادین و دروغین در ادارات جایگاه ویژه پیدا کرده و شخصیت های کاریزماتیک به سادگی تخریب شده و به فراموشی سپرده می شوند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که احساس مردم بازیچه نیست و شما هیچ کسی را هم نمی توانید پیدا کنید که نسبت به آینده و حق خود بی تفاوت باشد.

البته نباید دنبال هوچی گری باشیم؛ باید دنبال نقد باشیم چرا که همه می دانیم نقد دلسوزانه به نفع تک تک سلول های کشور است؛ چرا که وظیفه از رفاقت مهمتر است.

علی ای حال به قول معروف، ماه پشت ابر نمی مونه و بی شک این چنین افراد با تفکرات شومی که در سر می پرورانند با گذر زمان در مقابل مردم فهیم، رسوا خواهند گردید.

در روایات یک دسته از افرادی که خداوند متعال، آنان را عذاب می کند کسانی هستند که می دانند ولی با هر قصد و قرضی سکوت می کنند و لذا حق به فراموشی سپرده می شود.

و در نهایت باید گفت: هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.

چقدر خوبه مثل سابق کارمندان دولت یک ارج و قرب شخصیت ویژه ای داشته باشند و خواسته من از مسئولین و مدیران این است که نگذارند فضای ادارات به سمت هوچی گری سیاسی نیل پیدا کند و و از اشاعه این حرکت خزنده و مرموز پیشگیری کنند.

و اما خطاب من به متضرران این سناریو این است که همواره به خاطر داشته باشند تواضع و متانت و به کار بردن الفاظ مؤدبانه نه تنها از اقندار آنها نمی کاهد بلکه بر شکوه آنها هم می افزاید.

جعفر لک زائی