سفارش تبلیغ
صبا

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

در پرتلاطم ترین روزهای سخت و دشوار زندگی که همه ما برای رشد و ترقی فردی و اجتماعی در دو بعد خانواده و اجتماع در حال تلاش و کوشش هستیم توجه به چندین قضیه برای ما می تواند چراغ راه قرار گیرد:

تلاش برای کسب روزی حلال در وهله اول می تواند ما را از شدید ترین و سخت ترین گذرگاه ها عبور دهد و همچنین ما را به سمت و سوی خوبی بکشاند.

توجه به رشد و پیشرفت و توسعه همگان می تواند ما را در مسیر سبز آتی که با سراسر شور و شعف همراه است کمک کند.

توجه به پیشرفت و آبادانی کشور می تواند ما را با تعداد کثیری از افراد جامعه همسو کند.

افزایش علم و دانش و بار علمی می تواند ما را با مشکلات و راه حل های بهینه آن آشنا کند.